PoC Mar Kronika

ÚVOD

Aliance založena 10.09.2008 si zakládala na aktivitě, akceschopnosti, serióznosti, slušnosti, oddanosti a čestnosti. V této alianci vládla Demokracie, každý mohl říci co měl na mysli a jeho nápad (pokud byl dobrý) mohl mít úspěch a mohl být i realizován. Tato aliance se dělila 7 tzv. Micro-aliancí (MA), každá MA měla svého vůdce, který kontroloval dění, úspěšnost útoků, chování a takto získávala tato aliance přehled o svých členech. Jako v minulém věku s9 zde fungovala zónová obrana. Každá MA měla průměrně 10, a každý člen musel poslat 30 obranných jednotek svému spoluhráči v MA. Tímto byla alespoň částečně zajištěna obrana hráčů. Po jednání se k alianci Poc Mar připojila další aliance, sesterská. Před připojením se jmenovala VS+SION poté dostala název Poc Mar2. Tyto dvě aliance si byly rovny… Tímto končí úvod a pojďme se podívat dopodrobna jak tato naše aliance pokračovala ve své cestě buď za vítězstvím,zánikem nebo prohrou….
 

LISTOPAD 2008

20.listopadu 2008
Aliance se ještě vzpamatovává s připojením naší nové sestry Poc Mar2. Z 18. na 19. listopadu proběhl útok na zrádce naší sesterské aliance Bushido.Byla to první velká zkouška naší aliance, kde jsme se měli všichni dozvědět jak jsme schopni útočit na nepřítele. Útok dopadl velice úspěšně hráč THW přišel skoro o vše co měl… V jeho 5ti vsích během dvou
dní, jeho hloupostí zemřelo 473 ubohých obyvatel. Vůdce THW byl nerozvážný a proto také za to zaplatil. Byli jsme rozhodnuti, že tento hráč musí zmizet z mapy.

21.listopadu 2008
Tento den jsme si zapamatovali, jako den kdy jsme porazili našeho prvního nepřítele. Hráč THW smazal účet, ale začal hrát od znova. Hlavní cíl byl zničit ho a jasně říct NE proti němu a také se nám to povedlo.

22.listopadu 2008
Jen co skončila aférka THW, hned se nám vzbouřil hráč povicek kvůli jeho malichernosti. Pohádal se s velitelem M-A a už odmítal vstoupit zpět do aliance a celou věc vyřešit. A tak se rozjely útoky na tohoto hráče. V jeho profilu stálo „illk že ti není hanba“. Tento hráč přestoupil k alianci TORNÁDO.
Naším cílem nebylo donutit tohoto hráče, aby smazal účet, pouze mu dát najevo, že vše se dá slušně vyřešit, a že jeho odchod jen vše zhorší.
Doplnek k 5.prosince - hráč bez aliance

23.listopadu 2008
Dnešní den proběhl úplně normálně, nic se nedělo. Hráč povicek přišel o pár obyvatel a to bylo asi vše.

24.listopadu 2008
Dnes se stalo pár zajímavých věcí
1. V rámci M-A byla zrušena zónová obrana, protože když hráči měli poslat podporu hráčům, kteří byli pod útokem tak nic neposlali – neměli co.
2. K této vyhlášce patřila jedna výjimka – Pokud se hráči v M-A dohodnou zónová obrana může zůstat, ovšem hráči musí být schopni poslat podporu pokud si o ni někdo zažádá.

27. listopadu 2008
Díky nové sesterské alianci, se muselo pozměnit vedení a tak se také stalo. Došlo také ke změnám na fóru atd. Vše bylo zpřehledněno a lépe vykresleno. Celý seznam nového vedení najdete na tomto fóru.
 

02.prosince 2008
Zavedena ulita zvaná “Troopentool“ (https://travian.damak.cz). Tato ulitka se specializuje na správu vojsk jednotlivých aliancí, plánování útoků a obrany. Uvidíme jestli bude užitečná.

09.prosince 2008
Hráč Deathwalker (Poc mar) přebral hráči Pan Vladislav (TORNADO*) jeho ves. Ves měla populaci 561, typ vsi byl 4-4-4-6. Jedná se o první akci přebírání v této alianci.

13.prosince 2008
Na hráčku Čajdu Majdu jdou útoky, od hráčů aliance SION. Aliance bleskurychle reaguje a posílá obranné podpory. Útoky mají dojít 14.12 o průběhu budu ještě informovat.

15.prosnice 2008

Celkové shrnutí obranné akce:
Obranná akce proběhla velice výborně, všichni jsme byli spokojeni. U hráčky se dohromady nashromáždilo kolem 9000 Římských jednotek, 28 000 Germánských jednotek a 16 000 Galských jednotek, což je pro začátek velice pozitivní číslo. Bohužel to byly pouze falešné útoky.


29.prosince 2008
Poc Mar uzavřela po vyjednávání spojenectví s aliancemi -=JHJ=- a -=JZD=-
 

LEDEN 2009

4.ledna 2009
Útok na illk – faky
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=70ca25e08
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=1d0284664


5.ledna 2009
Útok na Borg – faky
https://travilog.org.ua/cz/8461581/904e2 ... e7538f7a21
https://travilog.org.ua/cz/5258553/44e12 ... 155c29ad5b

6.ledna 2009
Útok na sklenice vody – ostrý
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=0b8989894

8.ledna 2009
Útok na illk - loupež
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=54f00719e

10.ledna 2009
Útok na Aetika - faky
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=8271486df
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=1d30fba01

-------

Útok na lordateris – ostrý (po přebrání vsi)
https://travilog.org.ua/cz/6437336/dd2d3 ... f72e0af909
https://travilog.org.ua/cz/7062272/deff1 ... 3f6c1ac07d
https://travilog.org.ua/cz/4415694/88349 ... 009896187d
https://travilog.org.ua/cz/1839287/a53f7 ... 87eb0a7782
https://travilog.org.ua/cz/6831275/aef68 ... 5c7b272717
https://travilog.org.ua/cz/8433123/fc05f ... 6375de399e
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=b5fb4996d


13.ledna 2009
Záčátek vyjednávání se společenstvem NAL meni niž patří aliance NAL-Zero, NAL-One, NAL-Two, NAL-3 a NAL-Four. Souhrn pro měsíc leden naleznete níže. Dále Poc Mar zrušila Spojenectví z JHJ a JZD, pouze oficiálně, aliance navzájem dále spolupracují.

14.ledna 2009
Proběhl útok , tentokrát na alianci NAL-Four.

-----------
útok na hráče Dubl - fake
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=9edb7a1e9

-----------
útok na hráče sklenice vody – fake
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=2e1612b68


15.ledna 2009
Stručné vyhodnocení útoku 005 :
Celkově naše aliance srazily 1637 pop z celkového množství 3439. Což je o 165 populace více na 56,2 % z celé akce.

18.ledna 2009
Byl vyhozen hráč Hnědá.Síla, protože jeho Ofenzíva byla asi 11x menší než jeho populace a neměl žádně vojsko. (Pop : off = 9000 : 800 = 11,25)

------------
útok na hráče Jabberwock – faky
https://travilog.org.ua/cz/3166854/f1e2d ... 57b983a214
https://travilog.org.ua/cz/2783749/2ed5d ... bd67c6129e


27.ledna 2009
• Jednání se společenstvím NAL
Jednání začalo, protože spojenecká aliance (Bushido) uzavřela Spojenectví s tímto společenstvím. Bohužel naše aliance útočila na hrstku těchto hráčů a tak se řeklo, že se musí udělat pořádek v NAL a pozvyhazovat farmy.Konečný cíl bylo ovládnout celý s9.
• Don s NAL-Four
Dnes byla uzavřena DoN s aliancí NAL-Four dle našeho názoru nejspolehlivější ze společenství NAL.
 

HROMADNÝ ÚTOK 01

Datum zadání úkolu – 17.11. 2008
Hráč - THW
Aliance – Bushido  Kofola
Počet vesnic – 5
Národ - Germáni
Cíl – Dostat populaci hráče na 0 nebo donutit hráče,aby smazal účet
Cíl splněn – 21.11. - účet smazán
Micro-aliance - všechny

 


 

HROMADNÝ ÚTOK 002

Každá micro-ally měla jiný terč, tabulky jsem nedělal – pouze doplňuji informace :

1.micro
hráč Rarach77 ves Rarachovo 1(-131|-3)
Původní pop 239 nyní 183

2.micro
hráč Dubl ves 01 United(-128|-16)
původní pop 614 nyní 298

3-micro
hráč Yvan ves Yvangrad(-135|-12)
původní pop 591 nyní 404

5.micro
hráč sas ves Pretorie(-3|92)
původní pop 337 nyní 270

6.micro
hráč arianami ves Neoves(-104|78)
původní pop 113 nyní 81

7.micro
hráč CosCube ves Maják(-44|110)
původní pop 468 nyní 404

8+9. micro
hráč rostinek ves Theater(-3|95)
původní pop 337 nyní 266

10+11.micro
hráč dandy 77 ves A2-Nová vesnice(-38|-3)
původní pop 347 nyní 348
 

HROMADNÝ ÚTOK 008

Masakr Germáni 5861 | -1186
Mikro- aliance » 1, 2, 3
Bibi Galové 4406 | -1186
Mikro- aliance » Druhý cíl pro M-A
Mojmír Galové 2894 | -780
Mikro- aliance » 4, 5
DareDevil Germáni 4406 | -???
Mikro- aliance » 6, 7, 8, 9, 10

 

HROMADNÝ ÚTOK 009

Masakr Germáni 5861 | -905
Mikro- aliance » 5, 7, 8, 9, 10
DareDevil Germáni 4406 | -1395
Mikro- aliance » Druhý cíl pro M-A
Vatras Římané 2894 | -1338
Mikro- aliance » 1, 2, 3, 4, 6

 

HROMADNÝ ÚTOK 010

Uvádím pouze hlavní cíle !

Barbie Germáni 4039 | -593
Mikro- aliance » 1,3, 4
Bibi Galové 2587 | -1368
Mikro- aliance » 2
mahorkata Germáni 5688 | -678
Mikro- aliance » 5, 6
zitak Germáni 5336| -1368
Mikro- aliance » 7,8 
ostopovice Římané 8253 | -215
Mikro- aliance » 9,10


 

ÚNOR 2009

Co zde chybí ???
Celkové shrnutí měsíce od illka nebo Deathwalkera (v přípravě), vyjádření jak se k nám dostala naše nová aliance PoC Mar 3.

6.února 2009
Útok na sklenice vody – fake
https://travian-reports.net/cz/raport.php?id=ec0bdb050

7.února 2009
Útok na Deathwalker – fake
https://travilog.org.ua/cz/8611835/165fe ... d5a1c71ee0

14.února 2009
OBRANNÁ AKCE – TENCOTĚSEŽERE
Vyjádření ministra obrany :

Hráče tencotěsežere se v hlavní vesnici sešlo 52 000 def jednotek, které jsme tam udrželi jeden týden.V ostatních velkých vesnicích se sešlo 24 000 def jednotek. V ostatních menších vesnicích byli podpory rozpuštěny protože se sešlo málo.Nic méně žádný velký útok nešel na podporované vesnice.
Této akce se účastnili i spojenecké aliance mesh a bushido. Velmi nám vázlo zásobování obilí !
https://travilog.org.ua/cz/8610867/ff1e5 ... 6ebca38a7e
https://travilog.org.ua/cz/8902270/ee298 ... e5022cc812
https://travilog.org.ua/cz/5364457/b405b ... 4d1321d4e1
https://travilog.org.ua/cz/6771302/0baf2 ... 580b2e4938
https://travilog.org.ua/cz/2375496/22e04 ... f3b796fed4
https://travilog.org.ua/cz/9072634/9f34d ... b44eb3463b
https://travilog.org.ua/cz/7315216/528c6 ... 28b123643e
https://travilog.org.ua/cz/8116656/f874c ... 2673a8c011
https://travilog.org.ua/cz/8766651/b9d29 ... 7eb61a0798
https://travilog.org.ua/cz/7133093/6c4fb ... fda6974e10
https://travilog.org.ua/cz/8665431/d7821 ... aea2731729
https://travilog.org.ua/cz/7908464/55fa8 ... c0ede68611
https://travilog.org.ua/cz/5076570/83259 ... 022c4130c9

Omlouvám se, že některé logy nepůjdou ale jsou už staré .D


20.února 2009
Útoky na hráče Jendy.z :
Vyjádření ministra obrany :
Bohužel dnes byla jedna ves zabraná a další tři zničené.
Jendy.z dostane jiný účet.
[LOGY NENALEZENY]

21.února 2009
Byla vytvořena nová spojenecká aliance PoC Mar 3 ležíci na pozici souřadnic (-|-) složena z bývalých hráču právě se rozpadající skupiny NAL. O podrobnestech již brzy...

26.února 2009
Útok na Pat & Mat - Fake
https://travilog.org.ua/cz/7566378/23ca8 ... dce0da596a
 

BŘEZEN 2009

Jak moje babička kdysi říkávala - Březen za kamna vlezem, Duben tak už tam nebudem - na baby s jalovcem pudem !  

8.března 2009

Shrnutí generála obrany po neočekávané kontrole stavu armád :

Tento týden jsem neupomínal alianci HZ o aktualizaci TT, tak nyní bude vyhodnocení trochu jiné. Zkontroluji si koho napadlo samo od sebe aktualizovat TT.
Mikro1: Nemám co dodat… Jarčo máš skvělou mikro a uděluji už třetí pochvalu. Všichni mají aktualizováno. Naprostá spokojenost, jen tak dál.
Mikro2: Ostuda! Aktualizovali pouze 4 hráči… Uděluji důtku pro mikro.
Mikro3: Průměr, půlka hráčů aktualizovala a půlka se na to vykašlala.
Mikro4: To je ostuda! Pouze dva hráči aktualizovali, ostatní NIC. Uděluji důtku pro mikro.
Mikro5: jeden hráč aktualizoval…. Není co dodat je to ostuda. Uděluji důtku pro mikro.
Mikro6: dva hráči mají aktualizováno, co ostatní? NIC! Uděluji důtku pro mikro.
Mikro7: dobrá práce, všichni mají v pořádku. Uděluji pochvalu pro mikro.
Mikro8: no no no zamouřím oči a nebudu to komentovat 50% ok a 50% NIC.
Mikro9: jeden hráč OK… Nemám co dodat, uděluji důtku pro mikro.
Mikro10: no no o mohlo by to být lepší…
Mikro11; 12; 13 budou mít dnes úvodní vyhodnocení, jsou tam noví hráči

Vážení přátelé, aktualizace TT trvá 5 až 10 minut, opravdu stačí jen nakopírovat vojsko a nebo popřípadě upgradovat zdi a sýpky. Když zadáváte novou ves, trvá to 10 až 15 minut. Proto prosím nepište výmluvy typu neměl jsem čas, měl jsem moře práce s HU atd…
Na tuto zprávu nereagujte a čas, který by jste věnovali odpovědi využijte při aktualizaci TT.
Minulý týden jste měli tři povinnosti:
1. regnout se do AHU
2. HU
3. TT – na to jste se úplně vykašlali

Děkuji za skvělou spolupráci

10.března 2009
Interwiev s Deathwalkerem ohledně novinek v alianci :
1) Proč další aliance ?
Bylo potřeba rozšířit naši základnu a navíc se naskytla možnost aby naše nová sestra měla skvělé a již osvědčené vedení.
2) Proč souřadnice -/-
na těchto souřadnicích je značný počet našich hráčů a to včetně mě
3) Chystá se nějáká další aliance v blízké době ?
Ne žádnou další sestru nemáme v plánu dělat. Spíš se zaměříme na úzkou spoluprací se samostatnýma aliancemi ale na druhou stranu kdo ví co přinese budoucnost, takže nějaké kategorické soudy teď nikdo vynášet nemůže.

4) Co si myslíš že nám to přinese ?
V první řadě jako celek posílíme. Získali jsme velmi aktivní a kvalitní hráče, kteří se velmi dobře začleňuji do našeho stylu vedení a organizace.
5) Co si vedení od AHU slibuje ?
vedení si od této aplikace slibuje naprosté a totální zničení každého nepřítele, který by byl tak bláhový a narušil naše hranice
6) Věříte, že časem dojdeme ke 100% účasti na HÚ ?
100% účast se nikdy nikomu nepodaří, ale naše ali se nyní pohybuje kolem 85% věřím, že během týdne docílíme účasti kolem 95%

15.března 2009
Dnes byla oficiálně vyhlášena válka s aliancí NAL-Zero.

20.března 2009
Po zdrcujících útocích aliance PoC Mar a spojenců NAL-Zero ukončila válku, ale válka ze strany PoC Mar probíhá dále.

23.března 2009
V 10 hodin 15 minut středoevropaského času - zimního aliance sestoupila na 2. pozici - předběhla ji aliance Bushido

Shrnutí měsíce :

Generálem obrany – NEDODÁNO


Útoky měsíce března –
Bylo jich hodně, nejdrtivější byly od hráče Ilvil – ale nakonec padl. Logy nevkládám, protože by to byl dlouhý seznam, ale krátké popisy vkládám.

útok na Mr. Rente o Ivila
utok od hemis na sklenice vody
Útok barbie na princezna3
Ivil a Mariosa na ABE a Munchys 25.3.
útok od barbie na raptorosos
Útok barbie na borg
útok od Ivila na Jarča
multialianční pomoc ABE
No_offence vs. ABE a Munchys
Útok B!M B000 na Scarlett
Útok peach na borg
útok na illk [PoC Mar] od Natali [€ Tria*]
Podpora pro Lordatreids
útok na svíťu
Utok od Jantar > nouEn
ÚTOK OD TREA -NAL-TWO na Converse
Útok na Goráč od Ron
Utok na wa4
 

Vyhledávání

© 2008 - 09 POCMARAUDER | Všechna práva vyhrazena.Z webu nesmí být nic kopírováno bez souhlasu admina KONTAKT : pejzaz.junior@seznam.cz / ICQ: 406 597 998 Správce webu