Pravidla aliance

Soubor pravidel aliance PoC Mar

Následná pravidla jsou závazná pro každého člena aliance a kdo s nimi nesouhlasí může klidně odejít.

Aktivita, akceschopnost a pružnost jsou základními předpoklady pro vytvoření fungujícího společenstva v travinu.

1. Žlutá tečka: znamená zprávu od odpovědného člena vedení danému hráči hned jak si ji všimne a pokud dotyčný neodpoví do 24hod a neomluvil se ani na fóru znamená to že již není aktivní. Z tohoto důvodu jsou povinné zástupy, avšak pokud se přijde na to, že Vám zástup dělá kdokoliv mimo alianci (ať už je to strýček, tatínek, bráška) budete vyřazeni avšak bude mít možnost využít práva na *odvolání. Musíme minimalizovat možnost vynášení informací.

2. Povinné útoky: budou sledovány pomocí zveřejněných logů od útočníků na fóru, pokud někdo log nezveřejní znamená to že neútočil, pokud někdo bez odůvodnění v příslušné sekci fóra (stejná jako pro vkládání logů, jen místo logu napíšete důvod neútočení) nezaútočí 2x po sobě nebo 4x v jednom měsíci bude vyřazen s možností využít práva na *odvolání (z toho plyne že v době útoku bude počet příspěvků v dané sekci roven počtu členů aliance (30členů = 30 příspěvků). Lhůta pro vložení logu na fórum je stanovena na 24hod od času útoku (tzn. Pokud je stanoven čas útoku na 4:00:00 tak do 4:00:00 následujícího dne musí být log uveden), pokud čas útoku nebude uveden bude limit pro vložení logu oznámen. Pokud by se někdo opakovaně omlouval bude to řešeno individuálně.

3. Povinné podpory: budou sledovány pomocí informací od poskytovatelů podpor na fóru, pokud někdo nezveřejní kolik obraných jednotek a surovin vyslal bude to bráno jako by neposlal nic, věrohodnost může být ověřena příjemcem podpor (není to jeho povinnost). Pokud někdo bez omluvy nepošle podporu 2x po sobě nebo 3x v jednom týdnu bude vyřazen s možností využít práva na *odvolání.

4. Příchozí nepřátelský útok: musí být neprodleně nahlášen lidem zodpovědným za obranu v alianci popř. v mikroalianci a na fóru v odpovídající formě předepsané v daném topicu. Pokud se tak nestane je Vaší povinností zveřejnit log z útoku na Vaši osobu na fóru a pokud ani to neuděláte budete bráni jako neaktivní a neochotní se bránit (=farmy). To může znamenat jen okamžité vyřazení z aliance bez možnosti *odvolání.

5. Populační růst: je velmi ošemetná záležitost a bude sledován pomocí analyseru. Nároky na hodnoty růstu se budou lišit podle aktuálního stavu aliance (válečný/klidový) a vývoje serveru. Bude to fungovat tak, že pokud někdo nebude vyhovovat bude upozorněn a pokud se jeho situace do týdne nezmění a on to dostatečně neodůvodní bude vyřazen s možností využít práva na *odvolání.

6. Plnění rozkazů: bude sledováno každým velitelem mikroaliance, pokud někdo například neuposlechne rozkaz o vytvoření zónové obrany, nebo nepřestane útočit na hráče, na kterého mu bylo zakázáno útočit, bude varován, popřípadě dle závažnosti a důsledků neuposlechnutí rozkazu vyhozen a bude mu oznámeno zda má ještě možnost své činy obhájit.


7. Fórum: je základní a hlavní informační buňkou aliance, zdaleka ne všechny informace budou oznamovány pomocí hromadných zpráv, protože je to značně neefektivní a časově náročné. Je povinné číst fórum tak často jak jen můžete, avšak minimálně jednou za 24hod. Budou probíhat prověrky a vzniknou statistiky. Jakmile někdo nebude dostatečně často prohlížet fórum bude vyhozen a obviněn z neochoty začlenit se do aliance a spolupracovat na patřičné úrovni. Takovíto hráč může využít práva na *odvolání.

8. Nepřítomnost: musí být min 48hod dopředu oznámena v příslušné sekci fóra. S výjimkou neplánované absence, kterou ovšem musíte v co možná nekratším termínu oznámit. Pokud Váš zástup ohlásí, že za Vás hraje déle jak 3 dny aniž byste mu dali vědět co se děje, bude to považováno, jako byste skončili a budete vyloučeni s možností využít práva na *odvolání.

Serióznost, čestnost, slušnost a oddanost jsou dobrou vizitkou pro alianci a dávají nám psychickou výhodu nad ostatními.

1. Porušování pravidel travinu: je naprosto nepřípustné a bude trestáno bez jakékoliv možnosti na odůvodnění Vašeho činu. Postih od multihuntera nebude ničím oproti postihu od aliance. Proto Vás v rámci etiky žádáme, abyste nehráli multiúčty, neobchodovali denně více než se ztrátou hodinové produkce, nesnažili se přebírat spoluhráči (či hráči vyhozenému z aliance méně než 48hod) vesnici, nepředávali nikomu jinému heslo v případě, že Vás to již přestane bavit atp.

2. Sprosté zprávy: nechcem vidět. Pokud je s někým zapotřebí jednat tak jen seriózně a slušně, i když to on sám neopětuje. Pokud Vám někdo zašle hrubou či sprostou zprávu a tím Vás urazí, je to jakoby urazil alianci a proto Vás prosíme o zveřejnění této zprávy na fóru (není povinné) a tato situace se nadále bude řešit diplomatickou cestou. Pokud by někdo z nás byl hrubý a sprostý na ostatní a vedení aliance se o tom dozví, bude stíhán za porušení pravidel a bude muset svoje slova obhájit, v krajním případě může být i vyhozen.

3. Spojenectví, DoN: bude bezpodmínečně respektováno, i v případě že alianci se kterou byla uzavřena DoN máte 20 farem. Útok nebude tolerován, jedinou možností pro Vás je naspat o tom diplomatovi a vyčkat na jeho odpověď. Pokud kdokoliv zaútočí na spojence, aliance s „dohodou o neútočení“ nebo na členy vlastní aliance bude okamžitě vyhozen s možností na odvolání. Tohle jsou diplomatické vztahy a řešit se mohou zase, jen a pouze diplomatickou cestou!!!!

4. Opuštění aliance: není zakázané, ale je podmínkou oznámení minimálně 48hod před opuštěním. Pokud dopředu svůj odchod neoznámíte a bylo by etické a morální kdybyste to i odůvodnili, tak Vám hrozí že budete považování za špeha či vzbouřence a alianci do které jste přešli bude oznámena skutečnost že budete eliminováni bez ohledu na možné diplomatické důsledky.

5. Vynášení informací: je krajně nepřípustné s nulovou tolerancí. Jakmile se vedení dozví o špehovi v alianci je nevyhnutelná jeho eliminace. Žádná aliance Vám nezajistí dostatečnou ochranu výměnou za informace, maximálně Vám to slíbí a pak Vás v tom nechá a i kdyby nenechala nebude na to brán ohled.


* Právo na odvolání: může využít člen po jeho vyhození z aliance a to do doby 12hod od této skutečnosti. Jakmile se do této doby nedokáže obhájit, nebude mít opětovnou možnost začlenit se zpět do aliance.

Vyhledávání

© 2008 - 09 POCMARAUDER | Všechna práva vyhrazena.Z webu nesmí být nic kopírováno bez souhlasu admina KONTAKT : pejzaz.junior@seznam.cz / ICQ: 406 597 998 Správce webu