Artefakty

30.05.2009 12:25

Artefakty v Travianu

Příběh artefaktů


Poslední dobou se ve světě Travianu šíří rychlostí blesku zprávy o úžasném objevu. Významní učenci a archeologové dlouhá léta kopali v ruinách města jedné dávno zapomenuté civilizace. A pokud jsou zvěsti pravdivé, byly objeveny poklady s velikou mocí - říká se, že to jsou tabulky a podivné artefakty prastarého legendárního a tajemstvími obestřeného národa Natarů. Ti byli podle starých pověstí známí jako obávaní bojovníci, kteří si v dávných dobách podrobili všechny ostatní národy Travianu.

Učenci po dlouhém zkoumání zjistili, že objevené artefakty mají obvykle velice příznivé účinky.

Mezitím ale místa vykopávek utichla. Šíří se zvěsti, že na těchto místech se plíží temní tvorové. Někteří lidé se dokonce domnívají, že to jsou samotní Nataři, hlídající odkryté staré artefakty.

Zkušení rádci říkají, že je čas urychleně vyslat k ruinám vaše armády v čele s nepřemožitelnými hrdiny; dříve, než se mocné artefakty dostanou do špatných rukou. Když budete mít štěstí, podaří se vám získat artefakt, který vám dá sílu a moc, jíž kdysi dávno disponovali samotní Nataři.


Fakta o artefaktech


Požadavky a fungování

Pro získání artefaktu potřebujete hrdinu a prázdnou pokladnici. Ta může být nyní postavena až na úroveň 20 a může stát i v hlavní vesnici, ale i nadále nelze pokladnici postavit v natarské vesnici s divem světa.

Artefakty působíci na celý účet a unikátní artefakty vyžadují pokladnici úroveň 20, pro artefakty působící jen na vesnici, v níž jsou uloženy, stačí pokladnice úroveň 10. V jedné pokladnici může být uložen pouze jeden artefakt.

Po zbourání pokladnice s artefaktem může být artefakt ukraden hrdinou poslaným normálním útokem.

Artefakt začne působit až 24 hodin po získání. Tato lhůta platí i pro případ přemisťování artefaktu mezi vlastními vesnicemi.

Hráč může v jednom okamžiku získávat bonusy pouze z jednoho unikátního artefaktu nebo artefaktu působícího na celý účet (pokud bude mít více artefaktů, bude působit pouze ten nejstarší).

Hráč může v jednom okamžiku získávat bonusy ze 3 artefaktů (pokud jich bude mít více, budou se počítat pouze účinky 3 nejstarších).

Všechny údaje o artefaktu (typ, vlastník, vesnice, čas dobytí) jsou zveřejněny v pokladnici.

Artefakt působící na vesnici přepíše účinky artefaktu stejného typu působícího na celý účet.

Počet a dosah

Existuje 7 základních typů artefaktů lišících se účinkem. Jednotlivé účinky budou popsány níže. Artefakty každého z těchto typů je dále možné rozdělit podle působnosti - účinky se vztahují pouze na vesnici s artefaktem (6 exemplářů každého typu), nebo na celý účet (4 exempláře každého typu). Mimoto existuje pro každý typ (kromě artefaktu umožňujícího stavbu velkých skladů/sýpek) jeden unikátní artefakt s působností na celý účet a poskytující větší bonus. Kromě těchto základních typů je ve hře ještě speciální typ - artefakt bláznů, který je podrobněji popsán níže.

Umístění

Artefakty budou náhodně rozmístěny po celé mapě. Pouze unikátní artefakty se budou vyskytovat kolem souřadnic 0|0.

Přidání artefaktů

Všechny artefakty budou do hry přidány ve stejnou chvíli, zhruba 4-6 měsíců po začátku serveru. Přesné datum vždy včas oznámí admin.


Typy artefaktů

Odolnější budovy
Unikátní artefakt - všechny budovy jsou 5x odolnější.
Artefakt působící na celý účet - všechny budovy jsou 3x odolnější.
Artefakt působící na vesnici, v níž je uložen - všechny budovy jsou 4x odolnější.
Všechny tyto artefakty zvyšují i odolnosti zdi/valu/palisády.

Rychlejší jednotky
Unikátní artefakt - všechny jednotky jsou 3x rychlejší.
Artefakt působící na celý účet - všechny jednotky jsou 1,5x rychlejší.
Artefakt působící na vesnici, v níž je uložen - všechny jednotky jsou 2x rychlejší.

Menší spotřeba obilí
Unikátní artefakt - jednotky spotřebovávají o polovinu méně obilí.
Artefakt působící na celý účet - jednotky spotřebovávají o čtvrtinu méně obilí.
Artefakt působící na vesnici, v níž je uložen - jednotky spotřebovávají o polovinu méně obilí.

Rychlejší stavba jednotek
Unikátní artefakt - jednotky se vyrábějí o polovinu kratší dobu.
Artefakt působící na celý účet - jednotky se vyrábějí o čtvrtinu kratší dobu.
Artefakt působící na vesnici, v níž je uložen - jednotky se vyrábějí o polovinu kratší dobu.

Stavební plány na velký sklad a velkou sýpku
Unikátní artefakt - není.
Artefakt působící na celý účet - hráč může postavit velký sklad/sýpku v kterékoli vesnici.
Artefakt působící na vesnici, v níž je uložen - hráč může postavit velký sklad/sýpku ve vesnici s artefaktem.
Pokud je plán ukraden či deaktivován, není možné dále stavět velké sklady/sýpky ani zvyšovat úrovně u již postavených.

Větší úkryt + náhodné zaměřování katapultů
Unikátní artefakt - kapacita úkrytu zvýšena 500x + nemůže být útočníkem zaměřena žádná budova kromě divu světa.
Artefakt působící na celý účet - kapacita úkrytu zvýšena 100x + nemůže být útočníkem zaměřena žádná budova kromě divu světa a pokladnice.
Artefakt působící na vesnici, v níž je uložen - kapacita úkrytu zvýšena 200x + nemůže být útočníkem zaměřena žádná budova kromě pokladnice.
Pokud útočník zamíří na surovinové pole, může trefit jakékoli surovinové pole. Pokud útočník zamíří na budovu uvnitř vesnice, může trefit jakoukoli budovu uvnitř vesnice.

Vylepšení zvědů + možnost ukázání příchozích jednotek
Unikátní artefakt - špehové 10x zlepší své špehovací schopnosti.
Artefakt působící na celý účet - špehové 3x zlepší své špehovací schopnosti.
Artefakt působící na vesnici, v níž je uložen - špehové 5x zlepší své špehovací schopnosti.
Kromě toho může majitel tohoto typu artefaktu vidět typ příchozích jednotek - nikoli počet, pouze typ.

Artefakt bláznů
Artefakt bláznů je speciální typ artefaktu, který může mít kladné i záporné účinky. Záporné účinky znamenají, že bonus bude převrácen - tzn. např. místo 50% spotřeby obilí budete mít 150%, jednotky nebudou 3x rychlejší, ale 3x pomalejší atd.
Unikátní artefakt - má pouze kladné účinky, pokud je náhodně vybrán záporný účinek, artefakt se sám deaktivuje.
Kromě unikátního artefaktu je ve hře ještě 10 exemplářů, které mění působení (účet/vesnice) i bonus (všechny typy výše zmíněných účinků kromě velkého skladu/sýpky) každých 24 hodin.

 

ZDROJ - travian.cz
 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 - 09 POCMARAUDER | Všechna práva vyhrazena.Z webu nesmí být nic kopírováno bez souhlasu admina KONTAKT : pejzaz.junior@seznam.cz / ICQ: 406 597 998 Správce webu