T3.5 novinky

17.05.2009 20:11

 

1 Přehled změn v Travianu verze 3.5

1.1 Nové Travian servery

• Nové ikonky jednotek
• Nová grafická podoba tlačítek
• Nově navržená HTML struktura (staré grafické balíčky nebudou fungovat)
• Zobrazování úrovní budov. Možnost vypnutí/zapnutí této funkce.

Vylepšení mapy
• Vetší mapa může být zobrazena ve stejném okně. Při zobrazení v novém okně se nebude zavírat při kliknutí na jiné políčko.
• Nové ikonky na mapě, na každé vesnici je možno vidět probíhající útok, loupež, špehování a návrat vašich jednotek do vesnice, kterou máte právě zobrazenou. (funkce PLUS účtu)
• Snazší orientace v mapě - po najetí myší na políčko se zobrazí rozložení surovinových polí. (např. 1-1-1-15 v případě opuštěného údolí s 15 obilnými poli)
• Vesnice hráčů aliance, se kterou je vaše aliance právě ve válce, jsou označeny černým okrajem.

• Oprava zobrazování profilů. (příliš široké profily již nebudou přesahovat vyhrazený prostor na stránce)
• Nová struktura a design stránky nabídek na tržišti.
• V hlášeních se nově zobrazuje celkový počet uloupených surovin a nosnost přeživších jednotek. (funkce PLUS účtu)
• Při odmítnutí úkolů od Bonifáce hráč obdrží 75 % surovin v 7 zásilkách. (100 % při splnění úkolů)

Změny statistik
• Nový vzhled statistik
• Rozšíření Top10 o statistiky aliancí včetně medailí (viz níže)
• Vytvořen žebříček hrdinů (viz níže)

Změny budov
• Upravení pastí (viz níže)
• Nová budova: Pivovar (viz níže)
• Nová budova: Napajedlo koní (viz níže)
• Upraveny vlastnosti pokladnice (viz níže)
• Zvýšen efekt římské obchodní kanceláře - nosnost obchodníka je nyní vyšší o 20 % za každou úroveň budovy. (ve verzi T3 o 10 %)
• Germáni mohou uloupit z úkrytů 20 % surovin. (ve verzi T3 33 %)

• Nové kombinace surovinových polí ve vesnicích, např. 3-3-4-7Změny jednotek
• Zvýšení nosnosti falangy na 35 surovin
• Zvýšení nosnosti legionáře na 50 surovin
• O 20 % rychlejší výroba jednotek v kasárnách a stájích. (včetně velkých kasáren a velkých stájí)
• Nižší výrobní náklady legionáře
- Dřevo: 120
- Hlína: 100
- Železo: 150 (dříve 180)
- Obilí: 30 (dříve 40)
• Artefakty pro zpestření hry


1.2 Servery, které začaly v roce 2009

• Nové ikonky jednotek
• Nová grafická podoba tlačítek
• Nově navržená HTML struktura (staré grafické balíčky nebudou fungovat)
• Zobrazování úrovní budov. Možnost vypnutí/zapnutí této funkce

Vylepšení mapy
• Vetší mapa může být zobrazena ve stejném okně. Při zobrazení v novém okně se nebude zavírat při kliknutí na jiné políčko.
• Nové ikonky na mapě, na každé vesnici je možno vidět probíhající útok, loupež, špehování a návrat vašich jednotek do vesnice, kterou máte právě zobrazenou. (funkce PLUS účtu)
• Snazší orientace v mapě - po najetí myší na políčko se zobrazí rozložení surovinových polí. (např. 1-1-1-15 v případě opuštěného údolí s 15 obilnými poli)
• Vesnice hráčů aliance, se kterou je vaše aliance právě ve válce, jsou označeny černým okrajem.

• Oprava zobrazování profilů (příliš široké profily již nebudou přesahovat vyhrazený prostor na stránce)
• Nová struktura a design stránky nabídek na tržišti.
• V hlášeních se nově zobrazuje celkový počet uloupených surovin a nosnost přeživších jednotek (funkce PLUS účtu).
• Při odmítnutí úkolů od Bonifáce hráč obdrží 75 % surovin v 7 zásilkách (100 % při splnění úkolů).

Změny statistik
• Nový vzhled statistik
• Rozšíření Top10 o statistiky aliancí včetně medailí (viz níže)
• Vytvořen žebříček hrdinů (viz níže)

Změny budov
• Upravení pastí (viz níže)
• Nová budova: Pivovar (viz níže)
• Nová budova: Napajedlo koní (viz níže)
• Upraveny vlastnosti pokladnice (viz níže)
• Zvýšen efekt římské obchodní kanceláře - nosnost obchodníka je nyní vyšší o 20 % za každou úroveň budovy (ve verzi T3 o 10 %).
• Artefakty pro zpestření hry


1.3 Servery, které začaly v roce 2008

• Nové ikonky jednotek
• Nová grafická podoba tlačítek
• Nově navržená HTML struktura (staré grafické balíčky nebudou fungovat)
• Zobrazování úrovní budov. Možnost vypnutí/zapnutí této funkce

Vylepšení mapy
• Vetší mapa může být zobrazena ve stejném okně. Při zobrazení v novém okně se nebude zavírat při kliknutí na jiné políčko.
• Nové ikonky na mapě, na každé vesnici je možno vidět probíhající útok, loupež, špehování a návrat vašich jednotek do vesnice, kterou máte právě zobrazenou. (funkce PLUS účtu)
• Snazší orientace v mapě - po najetí myší na políčko se zobrazí rozložení surovinových polí. (např. 1-1-1-15 v případě opuštěného údolí s 15 obilnými poli)
• Vesnice hráčů aliance, se kterou je vaše aliance právě ve válce, jsou označeny černým okrajem.

• Oprava zobrazování profilů (příliš široké profily již nebudou přesahovat vyhrazený prostor na stránce)
• Nová struktura a design stránky nabídek na tržišti.
• V hlášeních se nově zobrazuje celkový počet uloupených surovin a nosnost přeživších jednotek. (funkce PLUS účtu)
• Při odmítnutí úkolů od Bonifáce hráč obdrží 75 % surovin v 7 zásilkách. (100 % při splnění úkolů)

Změny statistik
• Nový vzhled statistik
• Rozšíření Top10 o statistiky aliancí včetně medailí (viz níže)
• Vytvořen žebříček hrdinů (viz níže)

Změny budov
• Upravení pastí (viz níže)


2 Úpravy budov

2.1 Napajedlo koní


• Napajedlo koní urychluje výcvik jízdy a zmenšuje jejich spotřebu obilí.
• Můžou ho stavět jen Římané.
• S každou úrovní budovy se snižuje doba výcviku jednotky ve vesnici o 1 %.
• Snižuje spotřebu obilí vsech římských jezdeckých jednotek ve vesnici.
• Od úrovně 10 se snižuje spotřeba obilí Equites Legáti o 1 obilí.
• Od úrovně 15 se snižuje spotřeba obilí Equites Imperatoris o 1 obilí.
• Od úrovně 20 se snižuje spotřeba obilí Equites Caesaris o 1 obilí.
• Maximální úroveň budovy je 20.
• Požadavky na výstavbu:
- Stáje úroveň 20
- Shromaždiště úroveň 10

2.2 Pivovar

• V germánském pivovaru se vaří nápoj, který vašim vojákům přidává před bojem vetší odvahu. Čím větší úroveň pivovaru, tím vetší bonus do útoku získáváte. Pivní slavnosti trvají 72 hodin.
• Bonus k útoku +1% za každou úroveň budovy při aktivních pivních slavnostech.
• Během aktivních slavností je kmenový vůdce o 50% méně přesvědčivý a katapulty umí zaměřovat jen náhodné budovy.
• Pivovar může být postaven jen v hlavní vesnici, působí na celý herní účet.
• Pivovar může postavit jen Germán.
• Maximální úroveň budovy je 10
• Požadavky:
- Sýpka úroveň 20
- Shromaždiště úroveň 10

2.3 Pasti

• Až 400 pastí v jedné budově Pasti (dříve 200)
• Zdvojnásobení času potřebného na výstavbu/opravdu pastí.
• Obnovení všech pastí v případě dobrovolného propuštění jednotek obráncem.
• Možnost stavět další budovy Pasti po dostavení první na úroveň 20

Maximální počty pastí pro jednotlivé úrovně budovy:

Úroveň 1: 10
Úroveň 2: 22
Úroveň 3: 35
Úroveň 4: 49
Úroveň 5: 64
Úroveň 6: 80
Úroveň 7: 97
Úroveň 8: 115
Úroveň 9: 134
Úroveň 10: 154
Úroveň 11: 175
Úroveň 12: 196
Úroveň 13: 218
Úroveň 14: 241
Úroveň 15: 265
Úroveň 16: 290
Úroveň 17: 316
Úroveň 18: 343
Úroveň 19: 371
Úroveň 20: 400

2.4 Pokladnice

• maximální úroveň 20
• může být postavena ve vedlejší i hlavní vesnici
• nemůže být postavena v natarské vesnici
• snížení počtu přidávaných kulturních bodů (nicméně stále přidává více než kterákoli jiná budova)
• snížené náklady na výstavbu
• celkové náklady na výstavbu do úrovně 20:
- Dřevo: 232 505
- Hlína: 221 205
- Železo: 208 285
- Obilí: 79 925


3 Detaily dalších změn

3.1 Top 10 aliancí

4 kategorie (podobně jako u Top10 statistik hráčů):

• útočník týdne (součet Top10 statistik „útočník týdne“ všech členů aliance)
• obránce týdne (součet Top10 statistik „obránce týdne“ všech členů aliance)
• zloděj týdne (součet Top10 statistik „zloděj týdne“ všech členů aliance)
• stavitel týdne – součet změn populace všech hráčů aliance.

Do aliančních statistik stavitele týdne se započítávají pouze body (změny populace) během hráčova členství v dané alianci.

Pokud hráč opustí alianci, dosud získané body budou bývalé alianci do statistiky započítány.

Pro aliance nebudou žádné bonusové medaile, pouze klasické medaile za umístění v daném týdnu.

3.2 Žebříček hrdinů

Vytvořen žebříček hrdinů obsahující informace o hrdinovi každého hráče. V žebříčku jsou zobrazovány následující údaje:
Pořadí | Jméno hrdiny | Jméno hráče | Úroveň | Zkušenosti

3.3 Artefakty

Detaily ohledně artefaktů budou zveřejněny cca do dvou týdnů.
 
 
 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 - 09 POCMARAUDER | Všechna práva vyhrazena.Z webu nesmí být nic kopírováno bez souhlasu admina KONTAKT : pejzaz.junior@seznam.cz / ICQ: 406 597 998 Správce webu